Ukategorisert

Ditt NAV – Finn svar

NAV jobb

NAV jobb

På jakt etter jobb?

veiviser for arbeidssøker kan du velge situasjonen som passer best for deg, og se hvilke muligheter du har.

stillingssøket kan du finne aktuelle stillinger. Du kan også finne mange gode jobbsøkertips.

Logg deg på Ditt NAV

Ditt NAV er en sikker tjeneste via ID-porten. Når du logger deg på, så finner du opplysninger om saken din, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Du kan også sende søknader og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre graden av uttak.

Se film om hvor enkelt du logger inn på nav.no.
Du kan kontakte Teknisk brukerstøtte dersom du har problem med å logge deg på, eller dersom det er tekniske problemer på nav.no.

Utbetalinger og skattetrekk

Informasjon om utbetalingene dine, medregna brutto- og nettobeløp, skattetrekk, registrerte kontonummer m.m. finner du på Dine utbetalinger når du logger deg på Ditt NAV. Oversikten viser bare statlige stønader, ikke kommunale stønader.

Se film om hvor enkelt du kan følge med i Dine utbetalinger.

Dersom du lurer på når pengene dine kommer, sjekk ut utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Bor du i utlandet, se hva som gjelder for utbetaling av ytelser til utlandet.

Søknader og skjema

De fleste av NAVs skjema og søknader er tilgjengelig fra nav.no. De fleste kan bli sendt elektronisk, dersom du logger deg på med BankID. Du kan lett finne ut hvor lang saksbehandlingstid det vanligvis er på det du søker om.

For veiledning til økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester kan du ringe NAV på 55 55 33 33, tastevalg 1 Sosiale tjenester. Oppholder du deg i Oslo, må du ringe 21 80 21 80. Dersom du oppholder deg i Bergen, ta en kikk på kontaktinformasjon til ditt NAV-kontor.

Med noen få tastetrykk kan du søke om alderspensjon i Din pensjon. Tiden for saksbehandling er bare noen minutter.

Noen ganger må du sende vedlegg du bare har tilgjengelig på papir. Dersom du ikke har skanner kan du ta bilde av dokumentet, for eksempel med mobiltelefonen din.

Saksbehandlingstid

Se oversikten over forventa saksbehandlingstid for de fleste ytelser hos NAV.

Se film om hvor enkelt du kan følge med på saken din eller søknaden din på nav.no.

Beregningskalkulator

Dersom du ønsker å finne ut størrelsen på barnebidrag, kan du benytte bidragskalkulatoren. Lurer du på hva du vil få utbetalt i foreldrepenger, kan foreldrepengeveilederen gi deg en pekepinn. Dersom du logger deg på Ditt NAV, kan du regne ut uføretrygd, inntekt, og alderspensjon.

Endre adresse eller kontonummer

Du kan endre adresse og kontonummer ved å logge deg på Ditt NAV.
Til eller fra utlandet?

Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til ytelser fra NAV. I Norge kan du være medlem som bosatt, eller som arbeidstaker. Du kan også være medlem i folketrygden under opphold i utlandet. Se de internasjonale sidene for mer informasjon om arbeid og opphold i Norge, og arbeid og opphold i utlandet.

Kontakt oss i flere kanalar

Finner du ikke svaret på nav.no eller i Ditt NAV, kan du ta kontakt med NAV på telefon. NAV har erfarne veiledere som kan svare på det meste. Vil du sende en klage eller gi ros, kan du gjøre dette uten å logge deg på.

Du finner NAV på sosiale medium. NAV har dessuten tre nettprat-tjenester der generelle spørsmål blir besvart. Du får også veiledning.:

Du kan også finne ditt NAV-kontor.Arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere

Dersom du er arbeidsgiver, så kan du se på Skjema for arbeidsgivere.

Helsetjenester og skatt

Dersom du har spørsmål om helsetjenester som f.eks. fastlege, tannlege eller frikort, må du inn på helsenorge.no. Dersom det gjelder transport til og fra sykehus eller lege, finner du svaret på pasientreiser.no.

For spørsmål om skatt må du kontakte Skatteetaten.

Comment here