Ukategorisert

Film – Offentlig tjenestepensjon

Sparing til pensjon

Hvis du jobber i stat, kommune, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning, er du er automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning.